Alaiye Beyliği / Yusuf Bey
[ 692-737 H. / 1292-1337 M.]
Sadece BalCoins koleksiyonunu göster
NoBirimDarpTarihgrmmResimEnvNadirlik
1DİRHEMALAİYE6992,2523
HAN-I AZAM KAZAN SULTAN MAHMUD HALLEDALLAHÜ MÜLKEHU. KELİME-İ TEVHİD , ETRAFINDA DURUBE Bİ-ALAİYE SENE TİS'A TİS'İN ......
385
2DİRHEMALAİYE6992,3222
HAN-I AZAM KAZAN SULTAN MAHMUD HALLEDALLAHÜ MÜLKEHU. KELİME-İ TEVHİD ETRAFINDA DURİBE Bİ-ALAİYE ... TİS'A TİS'İN ....
194
3DİRHEMALAİYE7012,2523
HAN-I AZAM KAZAN SULTAN MAHMUD HALLEDALLAHÜ MÜLKEHU.KELİME-İ TEVHİD ETRAFINDA DURİBE Bİ-MEDİNE ALAİYE 1 SEB'A MİE.
386
4DİRHEMALAİYE2,1023
ES-SULTAN'ÜL AZAM GIYASEDDÜNYA VEDDİN HÜDABENDE MUHAMMED HALLEDALLAHÜ MÜLKEHU. KELİME-İ TEVHİD,ORTADA DURİBE ALAİYE, DAMGADA
2279
5DİRHEMALAİYE1,9124
ES-SULTAN'ÜL AZAM GIYASEDDÜNYA VEDDİN HÜDABENDE MUHAMMED HALLEDALLAHÜ MÜLKEHU, DAMGADA KELİME-İ TEVHİD,ORTADA DURİBE ALAİYE, DAMGADA
2280
6DİRHEMALAİYETY1,9622
ES-SULTAN'ÜL AZAM GIYASEDDÜNYA VEDDİN HÜDABENDE MUHAMMED HALLEDALLAHÜ MÜLKEHU, ETRAFINDA DURİBE ALAİYE.KELİME-İ TEVHİD,ORTADA DURİBE ALAİYE
1066
7DİRHEMALAİYETY1,9324
ES-SULTAN'ÜL AZAM GIYASEDDÜNYA VEDDİN HÜDABENDE MUHAMMED HALLADALLAHÜ MÜLKEHU, ETRAFINDA ALAİYE.KELİME-İ TEVHİD, ORTADA DURİBE ALAİYE.
440
8DİRHEMALAİYETY1,8723
ES-SULTAN'ÜL AZAM GIYASEDDÜNYA VEDDİN HÜDABENDE MUHAMMED HALLADALLAHÜ MÜLKEHU,.... ETRAFINDA ... ALAİYE.... KELİME-İ TEVHİD, ORTADA DURİBE ALAİYE.
257
9DİRHEMALAİYE7101,9222
ES-SULTAN'ÜL AZAM GIYASEDDÜNYA VEDDİN HÜDABENDE MUHAMMED HALLADALLAHÜ MÜLKEHU, ETRAFINDA ..... AŞER VE SEB'A MİE. KELİME-İ TEVHİD, ORTADA DURİBE Bİ-MEDİNE ALAİYE.
749
10DİRHEMALAİYE?2,0224
ES-SULTAN'ÜL AZAM ... MUHAMMED ... HALLEDALLAHÜ DAMGALARDA KELİME-İ TEVHİD, ORTADA DURUBE ALAİYE
168
11DİRHEMALAİYE?1,9724
ES-SULTAN'ÜL AZAM GIYASEDDÜNYA VED... HÜDABENDE ... HALLEDALLAHÜ MÜLKEHU, DAMGADA KELİME-İ TEVHİD ORTADA DURİBE ALAİYE.
170
12DİRHEMALAİYE?2,0924
...TAN'ÜL .... MUHAMMED...ALLAHÜ MÜLKEHU, ÜÇ ADET DAMGADA KELİME-İ TEVHİD, ORTADA ALAİYE
1692
13DİRHEMALAİYE7??1,8224
ES-SULTAN'ÜL AZAM GIYASEDDÜNYA VEDDİN .... MUHAMMED ... DAMGADA KELİME-İ TEVHİD, ORTADA DURİBE ALAİYE
179
14DİRHEMALAİYETY1,6926
ES-SULTAN EL-MELİK NASIREDDÜNYA VEDDİN MUHAMMED EL-MELİK EL-MANSUR VEMA EL-NASR İLLA MİN İNDİLLAHİ KELİME-İ TEVHİD ERSELEHU Bİ'L HÜDA SOL YANDA DURİBE Bİ-ALAİYE
393
15DİRHEMALAİYETY1,6425
ES-SULTAN'ÜL AZAM EL-MELİK EL-NASIR HALLEDALLAHÜ MÜLKEHU VE MEMLEKETEHU.DURİBE ALAİYE HUMİYYET AN'EL AFAT VE'L BELİYYETE.
1962
16DİRHEMALAİYE7191,7922
DURİBE ALAİYE ES-SULTAN'ÜL AZAM EL-MELİK EL-NASIR HULLİDE MÜLKUHU VE SULTANEHU. DURİBE MEDİNE ALAİYE HUMMİYET AN'EL AFAT VE'L BELİYYE Fİ SENE TİS'A AŞER VE SEB'A MİE.
1964
17DİRHEMALAİYE7192,0823
DURİBE MEDİNE ALAİYE HUMMİYET AN'EL AFAT VE'L BELİYYE Fİ SENE TİS'A AŞER VE SEB'A MİE.DURİBE ALAİYE ES-SULTAN'ÜL AZAM EL-MELİK EL-NASIR HULLİDE MÜLKUHU VE SULTANEHU.
2276
18DİRHEMALAİYE7192,0323
DURİBE ALAİYE ES-SULTAN'ÜL AZAM EL-MELİK EL-NASIR HULLİDE MÜLKUHU VE SULTANEHU.DURİBE MEDİNE ALAİYE HUMMİYET AN'EL AFAT VE'L BELİYYE ... SENE TİS'A AŞER VE SEB'A MİE.
256
19DİRHEMALAİYE7191,9824
DURİBE MEDİNE ALAİYE HUMMİYET AN'EL AFAT VE'L BELİYYE Fİ SENE TİS'A AŞER VE SEB'A MİE, DAMGADA 'SÜLEYMANŞEHİR'DURİBE ALAİYE ES-SULTAN'ÜL AZAM EL-MELİK EL-NASIR HULLİDE MÜLKUHU VE SULTANEHU.
2275
20DİRHEMALAİYE7191,7923
DURİBE ALAİYE ES-SULTAN'ÜL AZAM EL-MELİK EL-NASIR HULLİDE MÜLKUHU VE SULTANEHU. ..... AFAT VE'L BELİYYE Fİ SENE TİS'A AŞER VE SEB'A MİE, DAMGADA OTURAN ASLAN FİGÜRÜ SAĞA DOĞRU
1963
21DİRHEMALAİYE7201,9823
DURİBE MEDİNE ALAİYE HUMİYET AN'EL BELİYYE SENE IŞRİN SEB'A MİE.DURİBE ALAİYE ES-SULTAN'ÜL AZAM EL-MELİK EL-NASIR HULLİDE MÜLKUHU VE SULTANEHU.
720
22DİRHEMALAİYE7201,6125
DURİBE MEDİNE ALAİYE HUMİYET AN'EL BELİYYE SENE IŞRİN SEB'A MİE. DURİBE ALAİYE ES-SULTAN'ÜL AZAM EL-MELİK EL-NASIR HULLİDE MÜLKUHU VE SULTANEHU.
2277
23DİRHEMALAİYE7211,9425
ES-SULTAN'ÜL AZAM EL-MELİK EL-NASIR HULLİDE MÜLKUHU VE SULTANEHU.DURİBE MEDİNE ALAİYE HUMMİYET AN'EL AFAT VE'L BELİYYE SENE EHAD IŞRİN.
394
24DİRHEMALAİYE7211,8523
DURİBE MEDİNE ALAİYE HUMMİYET AN'EL AFAT VE'L BELİYYE SENE EHAD IŞRİN.ES-SULTAN'ÜL AZAM EL-MELİK EL-NASIR HULLİDE MÜLKUHU VE SULTANEHU.
2278
25DİRHEMALAİYE7232,0324
DURİBE MEDİNE ALAİYE HUMMİYET AN'EL AFAT VE'L BELİYYE SENE SELAS IŞRİN SEB'A MİE.ES-SULTAN'ÜL AZAM EL-MELİK EL-NASIR HULLİDE MÜLKUHU VE SULTANEHU.
603