Germiyanoğulları / II. Yakub Bey
[ 789-792 H. / 1387-1389 M.]  [ 805-832 H. / 1402-1428 M.]
Sadece BalCoins koleksiyonunu göster
NoBirimDarpTarihgrmmResimEnvNadirlik
789-792 H. / 1387-1389 M.
805-832 H. / 1402-1428 M.
1AKÇEGERMİYANTY0,8016
HAN TİMURDURİBE BELED GERMİYAN
1107
2AKÇEGERMİYANTY0,9515
HAN TİMURDURİBE BELED-İ GERMİYAN
1241
3AKÇEGERMİYANTY0,9616
HAN TİMURDURİBE BELED-İ GERMİYAN
1242
4AKÇEGERMİYANTY0,9714
HAN TİMURDURİBE BELED-İ GERMİYAN
1243
5AKÇEGERMİYAN8080,5612
596
6AKÇEDY8090,7816
YAKUP BİN SÜLEYMAN HULLİDE MÜLKUHU 809KELİME-İ TEVHİD
1237
7AKÇEDY8100,7115
1701
8AKÇEDY8100,6316
YAKUP BİN SÜLEYMAN HALLEDALLAHÜ MÜLKEHÜ 810KELİME-İ TEVHİD
1236
9AKÇEGERMİYAN8130,6015
1700
10AKÇEDY8??0,7115
YAKUP BİN SÜLEYMAN HULLİDE MÜLKUHU 809KELIME-İ TEVHİD
1507
11AKÇEGERMİYAN8250,8115
MURAD BİN MEHMED HAN.DURİBE GERMİYAN 825.
823
12AKÇEGERMİYAN8250,9416
MURAD BİN MEHMED HAN.DURİBE GERMİYAN 825.
228
13AKÇEGERMİYANTY0,6014
MURAD İBN MEHMEDDURİBE GERMİYAN
1244
14MANGIRDY8151,5314
ÜÇ ADET SAADET DÜĞÜMÜYAKUB İBN SÜLEYMAN 815
1728
15MANGIRGERMİYANTY1,5218
MÜHR-Ü SÜLEYMAN MOTİFİ İÇİNDE ALTI KOLLU YILDIZDURİBE GERMİYAN
1397
16MANGIRGERMİYANTY1,6617
MÜHR-Ü SÜLEYMAN MOTİFİ İÇİNDE ALTI KOLLU YILDIZDURİBE GERMİYAN
1416