Germiyanoğulları / II. Yakub Bey
[ 789-792 H. / 1387-1389 M.]  [ 805-832 H. / 1402-1428 M.]
Sadece BalCoins koleksiyonunu göster
NoBirimDarpTarihgrmmResimEnvNadirlik
789-792 H. / 1387-1389 M.
1AKÇEDYTY0,7717
ES-SULTAN .... ? YAKUB KELİME-İ TEVHİD
1727
805-832 H. / 1402-1428 M.
1AKÇEGERMİYANTY0,8016
HAN TİMURDURİBE BELED GERMİYAN
1107
2AKÇEGERMİYANTY0,8017
HAN TİMURDURİBE Bİ-BELED GERMİYAN
1885
3AKÇEGERMİYANTY0,9515
HAN TİMURDURİBE BELED-İ GERMİYAN
1241
4AKÇEGERMİYANTY0,9616
HAN TİMURDURİBE BELED-İ GERMİYAN
1242
5AKÇEGERMİYANTY0,9714
HAN TİMURDURİBE BELED-İ GERMİYAN
1243
6AKÇEGERMİYAN8080,7115
YAKUB İBN SÜLEYMAN DURİBE GERMİYANES-SULTAN TİMUR HAN 808
1745
7AKÇEGERMİYAN8080,7914
YAKUB İBN SÜLEYMAN DURİBE GERMİYAN ES-SULTAN TİMUR HAN 808
2051
8AKÇEGERMİYAN8080,7615
YAKUB İBN SÜLEYMAN DURİBE GERMİYAN ES-SULTAN TİMUR HAN 808
1968
9AKÇEDY8090,7816
YAKUP BİN SÜLEYMAN HULLİDE MÜLKUHU 809KELİME-İ TEVHİD
1237
10AKÇEDY8090,6815
YAKUB İBN SÜLEYMAN HULLİDE MÜLKUHU 809KELİME-İ TEVHİD
2001
11AKÇEDY80?0,7115
YAKUP BİN SÜLEYMAN HULLİDE MÜLKUHU 80?KELIME-İ TEVHİD
1507
12AKÇEDY8100,7115
(YAKUB BIN SULEY)MANHALLEDALLAHU MULKEHU 810KELİME-İ TEVHİD
1701
13AKÇEDY8100,6316
YAKUP BİN SÜLEYMAN HALLEDALLAHÜ MÜLKEHÜ 810KELİME-İ TEVHİD
1236
14AKÇEDYTY0,9316
YAKUB BİN SÜLEYMAN HALLEDALLAHÜ MÜLKEHUKELİME-İ TEVHİD
1884
15AKÇEGERMİYAN8130,6015
... İBN MEHMED 813YAKUB İBN SÜLEYMAN DURİBE GERMİYAN
1700
16AKÇEGERMİYAN8130,5514
YAKUB BİN SÜLEYMAN DURİBE GERMİYANMEHMED BİN BAYEZİD 813
1921
17AKÇEDYTY0,7216
MURAD İBN MEHMEDYAKUB İBN SÜLEYMAN
2222
18AKÇEGERMİYAN8250,8115
MURAD BİN MEHMED HAN.DURİBE GERMİYAN 825.
823
19AKÇEGERMİYAN8250,8316
MURAD BİN MEHMED HAN. DURİBE GERMİYAN 825.
2253
20AKÇEGERMİYAN8250,9416
MURAD BİN MEHMED HAN.DURİBE GERMİYAN 825.
228
21AKÇE(GERMİYAN)8260,7116
MURAD İBN MEHMED 826 KELIME-İ TEVHİD
2105
22AKÇE(GERMIYAN)8260,6016
MURAD İBN MEHMED 826 KELIME-İ TEVHİD
2104
23AKÇEGERMİYANTY0,6014
MURAD İBN MEHMEDDURİBE GERMİYAN
1244
24MANGIRDY8101,5314
ÜÇ ADET SAADET DÜĞÜMÜYAKUB İBN SÜLEYMAN 815
1728
25MANGIRDY8101,5219
ÜÇ ADET SAADET DÜĞÜMÜYAKUB BİN SÜLEYMAN 810
1858
26MANGIRDY8101,4716
ÜÇ ADET SAADET DÜĞÜMÜ(YAKUB) İBN SÜLEYMAN 815
1794
27MANGIRGERMİYANTY1,5218
MÜHR-Ü SÜLEYMAN MOTİFİ İÇİNDE ALTI KOLLU YILDIZDURİBE GERMİYAN
1397
28MANGIRGERMİYANTY1,6617
MÜHR-Ü SÜLEYMAN MOTİFİ İÇİNDE ALTI KOLLU YILDIZDURİBE GERMİYAN
1416