Germiyanoğulları / II. Yakub Bey
[ 789-792 H. / 1387-1389 M.]  [ 805-832 H. / 1402-1428 M.]
Sadece BalCoins koleksiyonunu göster
NoBirimDarpTarihgrmmResimEnvNadirlik
789-792 H. / 1387-1389 M.
805-832 H. / 1402-1428 M.
1AKÇEGERMİYANTY0,8016
HAN TİMURDURİBE BELED GERMİYAN
1107
2AKÇEGERMİYANTY0,9515
HAN TİMURDURİBE BELED-İ GERMİYAN
1241
3AKÇEGERMİYANTY0,9616
HAN TİMURDURİBE BELED-İ GERMİYAN
1242
4AKÇEGERMİYANTY0,9714
HAN TİMURDURİBE BELED-İ GERMİYAN
1243
5AKÇEGERMİYAN8080,7115
YAKUB İBN SÜLEYMAN DURİBE GERMİYANES-SULTAN TİMUR HAN 808
1745
6AKÇEGERMİYAN8080,5612
(YAKUB İBN) SÜLEYMAN DU(RİBE) GERMİYAN(ES-SULTAN) TİMUR (HAN) 808
596
7AKÇEDY8090,7816
YAKUP BİN SÜLEYMAN HULLİDE MÜLKUHU 809KELİME-İ TEVHİD
1237
8AKÇEDY80?0,7115
YAKUP BİN SÜLEYMAN HULLİDE MÜLKUHU 80?KELIME-İ TEVHİD
1507
9AKÇEDY8100,7115
(YAKUB BIN SULEY)MANHALLEDALLAHU MULKEHU 810KELİME-İ TEVHİD
1701
10AKÇEDY8100,6316
YAKUP BİN SÜLEYMAN HALLEDALLAHÜ MÜLKEHÜ 810KELİME-İ TEVHİD
1236
11AKÇEGERMİYAN8130,6015
... İBN MEHMED 813YAKUB İBN SÜLEYMAN DURİBE GERMİYAN
1700
12AKÇEGERMİYAN8250,8115
MURAD BİN MEHMED HAN.DURİBE GERMİYAN 825.
823
13AKÇEGERMİYAN8250,9416
MURAD BİN MEHMED HAN.DURİBE GERMİYAN 825.
228
14AKÇEGERMİYANTY0,6014
MURAD İBN MEHMEDDURİBE GERMİYAN
1244
15MANGIRDY8151,5314
ÜÇ ADET SAADET DÜĞÜMÜYAKUB İBN SÜLEYMAN 815
1728
16MANGIRDY8151,5219
ÜÇ ADET SAADET DÜĞÜMÜYAKUB BİN SÜLEYMAN 810
1858
17MANGIRDY8151,4716
ÜÇ ADET SAADET DÜĞÜMÜ(YAKUB) İBN SÜLEYMAN 815
1794
18MANGIRGERMİYANTY1,5218
MÜHR-Ü SÜLEYMAN MOTİFİ İÇİNDE ALTI KOLLU YILDIZDURİBE GERMİYAN
1397
19MANGIRGERMİYANTY1,6617
MÜHR-Ü SÜLEYMAN MOTİFİ İÇİNDE ALTI KOLLU YILDIZDURİBE GERMİYAN
1416