Osmanlı İmparatorluğu / II. Mehmed
[I CULUS 848-850 H. / 1444-1446 M.]  [II CULUS 855-886 H. / 1451-1481 M.]
(FATİH)
Sadece BalCoins koleksiyonunu göster
NoBirimDarpTarihgrmmResimEnvNadirlik
I CULUS 848-850 H. / 1444-1446 M.
1AKÇEAMASYA848
2AKÇEAYASULUK8481,0110
MEHMED BİN MURAD HAN AZZE NASRUHU.HULLİDE MÜLKUHU DURİBE AYASULUK 848.
833
3AKÇEBURSA848
4AKÇEEDİRNE8481,0411
MEHMED BİN MURAD HAN AZZE NASRUHUHULLİDE MÜLKUHU DURİBE EDİRNE 848
992
5AKÇESEREZ848
6MANGIRAMASYA8481,7614
MEHMED BİN MURAD HAN 848HULLİDE MÜLKUHU DURİBE AMASYA 848
2023
7MANGIRAMASYA8481,6012
MEHMED BİN MURAD HAN 48HULLİDE MÜLKUHU DURİBE AMASYA.
1443
8MANGIRBURSA848
9MANGIREDİRNE848
II CULUS 855-886 H. / 1451-1481 M.
1SULTANİKOSTANTİNİYYE882
2SULTANİKOSTANTİNİYYE883
3SULTANİKOSTANTİNİYYE885
4AKÇEAMASYA8550,9811
MEHMED BIN MURAD HAN AZZE NASRUHU 855HULLIDE MÜLKUHUDURIBE AMASYA
1771
5AKÇEAMASYA8650,911
536
6AKÇEAMASYA875
7AKÇEAMASYA885
8AKÇEAYASULUK8551,0110
MEHMED BİN MURAD HAN AZZE NASRUHU 855HULLİDE MÜLKUHU DURİBE AYASULUK
38
9AKÇEAYASULUK865
10AKÇEAYASULUK8750,9112
MEHMED BİN MURAD HAN AZZE NASRUHU 875HULLİDE MÜLKUHU DURİBE AYASULUK
41
11AKÇEBURSA8550,9711
MEHMED BİN MURAD HAN AZZE NASRUHU 855HULLİDE MÜLKUHU DURİBE BURSA
39
12AKÇEBURSA8550,9812
MEHMED BİN MURAD HAN AZZE NASRUHU 855HULLİDE MÜLKUHU DURİBE BURSA
15
13AKÇEBURSA8551.0113
MEHMET BİN MURAT HAN AZZE NASRUHU 855HULLİDE MÜLKUHU DURİBE BURSA
1128
14AKÇEBURSA8650,9511
MEHMED BİN MURAD HAN AZZE NASRUHU 865HULLİDE MÜLKUHU DURİBE BURSA
993
15AKÇEBURSA8650,8811
537
16AKÇEBURSA875
17AKÇEBURSA885
18AKÇEBURSA886
19AKÇEEDİRNE8550,9713
MEHMED BİN MURAD HAN AZZE NASRUHU 855HULLİDE MÜLKUHU DURİBE EDİRNE
1275
20AKÇEEDİRNE855111
MEHMED BİN MURAD HAN AZZE NASRUHU 855HULLİDE MÜLKUHU DURİBE EDİRNE
40
21AKÇEEDİRNE8650,912
MEHMED BİN MURAD HAN AZZE NASRUHU 865HULLİDE MÜLKUHU DURUBE EDİRNE
733
22AKÇEEDİRNE8650,8711
MEHMED BİN MURAD HAN AZZE NASRUHU 865HULLİDE MÜLKUHU DURUBE EDİRNE
35
23AKÇEEDİRNE875
24AKÇEEDİRNE885
25AKÇEEDİRNE8860,7611
SULTAN MEHMED BIN MURAD HANAZZE NASRUHU DURIBE EDIRNE SENE 886
1769
26AKÇEEDİRNE8860,7011
SULTAN MEHMED BİN MURAD HANAZZE NASRUHU DURİBE EDİRNE SENE 886
1540
27AKÇEKASTAMONU865
28AKÇEKONYA865-870
29AKÇEKONYA875
30AKÇEKOSTANTİNİYYE865
31ONLUKKOSTANTİNİYYE875
32AKÇEKOSTANTİNİYYE875
33AKÇEKOSTANTİNİYYE885
34AKÇEKOSTANTİNİYYE8861,0615
539
35AKÇEKOSTANTİNİYYE8860,7412
SULTAN MEHMED BIN MURAD HAN.AZZE NASRUHU DURIBE KOSTANTINNIYE 886.
1772
36AKÇENOVAR855
37AKÇENOVAR8650,8712
535
38AKÇENOVAR8650,9211
MEHMED BİN MURAD HAN AZZE NASRUHU 865HULLİDE MÜLKUHU DURİBE NOVAR
1277
39ONLUKNOVAR875
40AKÇENOVAR8750,9011
AZZE NASRUHU MEHMED BIN MURAD HAN 875 HULLİDE MÜLKUHU DURİBE NOVAR
1770
41AKÇENOVAR886
42AKÇESEREZ8550,9412
534
43AKÇESEREZ865
44AKÇESEREZ8750,8511
MEHMED BİN MURAD HAN AZZE NASRUHU 875.HULLİDE MÜLKUHU DURİBE SEREZ.
1441
45AKÇESEREZ8850,7610
SULTAN MEHMED BİN MURAD HAN.AZZE NASRUHU DURİBE SEREZ 885.
835
46AKÇETİRE886
47AKÇEÜSKÜP875
48AKÇEÜSKÜP8850,7411
538
49AKÇEÜSKÜP8860,7211
SULTAN MEHMED BİN MURAD HANAZZE NASRUHU DURİBE ÜSKÜP SENE 886
1276
50MANGIRANKARATY1.0313
MEHMED BİN MURAD HANHULLİDE MÜLKUHU DURİBE ENGÜRİYE
1278
51MANGIRAYASULUKTY0,9513
(MEHMED BIN) MURAD HAN AZZE (NASRUHU)HULLİDE MÜL(KUHU DURİBE AYASU)LUK
1445
52MANGIRAYASULUK8521,4114
EJDER FİGÜRÜ SAĞA DOĞRU, ETRAFINDA DURİBE AYASULUK 852. HULLİDE MÜLKUHU MEHMED İBN MURAD HAN.
1982
53MANGIRAYASULUK8521,4613
EJDER FİGÜRÜ SAĞA DOĞRU, ETRAFINDA (DURİBE AYASULUK) 852.HULLİDE MÜLKUHU MEHMED İBN MURAD HAN.
882
54MANGIRAYASULUK8520.9712
EJDER FİGÜRÜ SAGA DOĞRU, ETRAFINDA 852HULLİDE MÜLKUHU MEHMED İBN ......
1513
55MANGIRAYASULUK8521,3815
EJDER FİGÜRÜ SAGA DOĞRUHULLİDE MÜLKUHU MEHMED İBN MURAD HAN.
1439
56MANGIRAYASULUK8520,8513
EJDER FİGÜRÜ SAĞA DOĞRU ETRAFINDA AYASULUK.... MEHMED İBN MURAD HAN.
540
57MANGIRAYASULUK8521,1514
AĞZI AÇIK EJDER FİGÜRÜ SAĞA DOĞRU, ETRAFINDA DURİBE AYASULUKHULLİDE MÜLKUHU MEHMED İBN MURAD HAN
37
58MANGIRAYASULUK8520,8413
EJDER FIGÜRÜ SAĞÅ DOĞRU ETRAFINDA 52.... MEHMED .... MURAD...
541
59MANGIRAYASULUK8652,7518
MEHMED BİN MURAD HAN AZZE NASRUHU 865HULLİDE MÜLKUHU DURİBE AYASULUK
594
60MANGIRBERGAMATY1,4013
MEHMED BİN MURAD HANHULLİDE MÜLKUHU DURİBE BERGAMA
1796
61MANGIRBERGAMATY0,6112
MEHMED BİN MURAD HAN.HULLİDE MÜLKUHU DURİBE BERGAMA
1440
62MANGIRBURSATY1,9817
MEHMED BİN MURAD HAN.HULLİDE MÜLKUHU DURİBE BURSA.
1432
63MANGIRBURSATY1,7814
MEHMED BİN MURAD HAN AZZE NASRUHU.HULLİDE MÜLKUHU DURİBE BURSA.
1444
64MANGIRBURSA8611,4915
543
65MANGIRBURSATY2,7615
MEHMED BİN MURAD HANHULLİDE MÜLKUHU DURİBE BURSA
1865
66MANGIRBURSA8672,8117
MEHMED BİN MURAD HAN AZZE NASRUHU 867.HULLİDE MÜLKUHU DURİBE BURSA.
1438
67MANGIREDİRNETY1,3713
544
68MANGIREĞRİDİRTY1,1613
MEHMED BİN MURAD HANHULLİDE MÜLKUHU DURİBE EĞRİDİR.
953
69MANGIRKONYATY1,5414
.... MEHMED BİN MURAD HAN.HULLİDE MÜLKUHU DURİBE KONYA
1978
70MANGIRTİRETY2,8318
BİTKİSEL BEZEMEHULLİDE MÜLKUHU DURİBE TİRE
1132
71MANGIRTİRETY317
MEHMED BİN MURAD HAN ?HULLİDE MÜLKUHU DURİBE TİRE
36
72MANGIRTİRETY1,6714
MEHMED BİN MURAD HAN.HULLİDE MÜLKUHU DURİBE TİRE.
1437
73MANGIRTİRETY2,7719
... MURAD HAN AZZE NASRUHU.HULLİDE MÜLKUHU DURİBE TİRE.
1442
74MANGIRTİRETY1,4315
MEHMED BİN MURAD HANHULLİDE MÜLKUHU DURİBE TİRE
1981
75MANGIRTİRE8651,4715
ORTADA SULTAN , ETRAFINDA MEHMED .. 865HULLİDE MÜLKUHU DURİBE TİRE DİYAR-I AYDIN.
834
76MANGIRDYTY2,8516
542