Osmanlı İmparatorluğu / II. Mehmed
[I CULUS 848-850 H. / 1444-1446 M.]  [II CULUS 855-886 H. / 1451-1481 M.]
(FATİH)
Sadece BalCoins koleksiyonunu göster
NoBirimDarpTarihgrmmResimEnvNadirlik
I CULUS 848-850 H. / 1444-1446 M.
1AKÇEAYASULUK8481,0110
MEHMED BİN MURAD HAN AZZE NASRUHU.HULLİDE MÜLKUHU DURİBE AYASULUK 848.
833
2AKÇEEDİRNE8481,0411
MEHMED BİN MURAD HAN AZZE NASRUHUHULLİDE MÜLKUHU DURİBE EDİRNE 848
992
3MANGIRAMASYA8481,7614
MEHMED BİN MURAD HAN 848HULLİDE MÜLKUHU DURİBE AMASYA 848
2023
4MANGIRAMASYA8481,6012
MEHMED BİN MURAD HAN 48HULLİDE MÜLKUHU DURİBE AMASYA.
1443
5MANGIRAYASULUK8521,4114
EJDER FİGÜRÜ SAĞA DOĞRU, ETRAFINDA DURİBE AYASULUK 852. HULLİDE MÜLKUHU MEHMED İBN MURAD HAN.
1982
II CULUS 855-886 H. / 1451-1481 M.
1AKÇEAMASYA8550,9811
MEHMED BIN MURAD HAN AZZE NASRUHU 855HULLIDE MÜLKUHUDURIBE AMASYA
1771
2AKÇEAMASYA8650,911
536
3AKÇEAYASULUK8551,0110
MEHMED BİN MURAD HAN AZZE NASRUHU 855HULLİDE MÜLKUHU DURİBE AYASULUK
38
4AKÇEAYASULUK8750,9112
MEHMED BİN MURAD HAN AZZE NASRUHU 875HULLİDE MÜLKUHU DURİBE AYASULUK
41
5AKÇEBURSA8550,9711
MEHMED BİN MURAD HAN AZZE NASRUHU 855HULLİDE MÜLKUHU DURİBE BURSA
39
6AKÇEBURSA8550,9812
MEHMED BİN MURAD HAN AZZE NASRUHU 855HULLİDE MÜLKUHU DURİBE BURSA
15
7AKÇEBURSA8551.0113
MEHMET BİN MURAT HAN AZZE NASRUHU 855HULLİDE MÜLKUHU DURİBE BURSA
1128
8AKÇEBURSA8650,9511
MEHMED BİN MURAD HAN AZZE NASRUHU 865HULLİDE MÜLKUHU DURİBE BURSA
993
9AKÇEBURSA8650,8811
537
10AKÇEEDİRNE8550,9713
MEHMED BİN MURAD HAN AZZE NASRUHU 855HULLİDE MÜLKUHU DURİBE EDİRNE
1275
11AKÇEEDİRNE855111
MEHMED BİN MURAD HAN AZZE NASRUHU 855HULLİDE MÜLKUHU DURİBE EDİRNE
40
12AKÇEEDİRNE8650,912
MEHMED BİN MURAD HAN AZZE NASRUHU 865HULLİDE MÜLKUHU DURUBE EDİRNE
733
13AKÇEEDİRNE8650,8711
MEHMED BİN MURAD HAN AZZE NASRUHU 865HULLİDE MÜLKUHU DURUBE EDİRNE
35
14AKÇEEDİRNE875
15AKÇEEDİRNE8860,7611
SULTAN MEHMED BIN MURAD HANAZZE NASRUHU DURIBE EDIRNE SENE 886
1769
16AKÇEEDİRNE8860,7011
SULTAN MEHMED BİN MURAD HANAZZE NASRUHU DURİBE EDİRNE SENE 886
1540
17AKÇEKONYA875
18AKÇEKOSTANTİNİYYE8861,0615
539
19AKÇEKOSTANTİNİYYE8860,7412
SULTAN MEHMED BIN MURAD HAN.AZZE NASRUHU DURIBE KOSTANTINNIYE 886.
1772
20AKÇENOVAR8650,8712
535
21AKÇENOVAR8650,9211
MEHMED BİN MURAD HAN AZZE NASRUHU 865HULLİDE MÜLKUHU DURİBE NOVAR
1277
22AKÇENOVAR8750,9011
AZZE NASRUHU MEHMED BIN MURAD HAN 875 HULLİDE MÜLKUHU DURİBE NOVAR
1770
23AKÇESEREZ8550,9412
534
24AKÇESEREZ8750,8511
MEHMED BİN MURAD HAN AZZE NASRUHU 875.HULLİDE MÜLKUHU DURİBE SEREZ.
1441
25AKÇESEREZ8850,7610
SULTAN MEHMED BİN MURAD HAN.AZZE NASRUHU DURİBE SEREZ 885.
835
26AKÇEÜSKÜP8850,7411
538
27AKÇEÜSKÜP8860,7211
SULTAN MEHMED BİN MURAD HANAZZE NASRUHU DURİBE ÜSKÜP SENE 886
1276
28MANGIRANKARATY1.0313
MEHMED BİN MURAD HANHULLİDE MÜLKUHU DURİBE ENGÜRİYE
1278
29MANGIRAYASULUK8521,4613
EJDER FİGÜRÜ SAĞA DOĞRU, ETRAFINDA (DURİBE AYASULUK) 852.HULLİDE MÜLKUHU MEHMED İBN MURAD HAN.
882
30MANGIRAYASULUK8520.9712
EJDER FİGÜRÜ SAGA DOĞRU, ETRAFINDA 852HULLİDE MÜLKUHU MEHMED İBN ......
1513
31MANGIRAYASULUKTY0,9513
(MEHMET BİN) MURAD HAN AZZE (NASRUHU)HULLİDE MÜL(KUHU DURİBE AYASU)LUK
1445
32MANGIRAYASULUK8652,7518
594
33MANGIRAYASULUK8521,3815
EJDER FİGÜRÜ SAGA DOĞRUHULLİDE MÜLKUHU MEHMED İBN MURAD HAN.
1439
34MANGIRAYASULUK8520,8513
EJDER FİGÜRÜ SAĞA DOĞRU ETRAFINDA AYASULUK.... MEHMED İBN MURAD HAN.
540
35MANGIRAYASULUK8521,1514
AĞZI AÇIK EJDER FİGÜRÜ SAĞA DOĞRU, ETRAFINDA DURİBE AYASULUKHULLİDE MÜLKUHU MEHMED İBN MURAD HAN
37
36MANGIRAYASULUK8520,8413
EJDER FIGÜRÜ SAĞÅ DOĞRU ETRAFINDA 52.... MEHMED .... MURAD...
541
37MANGIRBERGAMATY1,4013
MEHMED BİN MURAD HANHULLİDE MÜLKUHU DURİBE BERGAMA
1796
38MANGIRBERGAMATY0,6112
MEHMED BİN MURAD HAN.HULLİDE MÜLKUHU DURİBE BERGAMA
1440
39MANGIRBURSATY1,9817
MEHMED BİN MURAD HAN.HULLİDE MÜLKUHU DURİBE BURSA.
1432
40MANGIRBURSATY1,7814
MEHMED BİN MURAD HAN AZZE NASRUHU.HULLİDE MÜLKUHU DURİBE BURSA.
1444
41MANGIRBURSA8611,4915
543
42MANGIRBURSATY2,7615
MEHMED BİN MURAD HANHULLİDE MÜLKUHU DURİBE BURSA
1865
43MANGIRBURSA8672,8117
MEHMED BİN MURAD HAN AZZE NASRUHU 867.HULLİDE MÜLKUHU DURİBE BURSA.
1438
44MANGIREDİRNETY1,3713
544
45MANGIREĞRİDİRTY1,1613
MEHMED BİN MURAD HANHULLİDE MÜLKUHU DURİBE EĞRİDİR.
953
46MANGIRKONYATY1,5414
.... MEHMED BİN MURAD HAN.HULLİDE MÜLKUHU DURİBE KONYA
1978
47MANGIRTİRETY2,8318
BİTKİSEL BEZEMEHULLİDE MÜLKUHU DURİBE TİRE
1132
48MANGIRTİRETY317
MEHMED BİN MURAD HAN ?HULLİDE MÜLKUHU DURİBE TİRE
36
49MANGIRTİRETY1,6714
MEHMED BİN MURAD HAN.HULLİDE MÜLKUHU DURİBE TİRE.
1437
50MANGIRTİRETY2,7719
... MURAD HAN AZZE NASRUHU.HULLİDE MÜLKUHU DURİBE TİRE.
1442
51MANGIRTİRETY1,4315
MEHMED BİN MURAD HANHULLİDE MÜLKUHU DURİBE TİRE
1981
52MANGIRTİRE8651,4715
ORTADA SULTAN , ETRAFINDA MEHMED .. 865HULLİDE MÜLKUHU DURİBE TİRE DİYAR-I AYDIN.
834
53MANGIRDYTY2,8516
542