Sahip Atabeyoğulları / Muzaffereddin Devle

SARIKAVAKTY DİRHEM 1,83 gr. 22 mm. SB70
ES SULTAN'ÜL AZAM ALAEDDÜNYA VEDDİN EBU'L FETH KEYKUBAD BİN FERAMUZ. KELİME-İ TEVHİD, SARIKAVAK.