Sahip Atabeyoğulları / Muzaffereddin Devle

SARIKAVAKTY H. DİRHEM 2,21 gr. 22 mm. SB698
ES SULTAN'ÜL AZAM ALAEDDÜNYA VEDDİN EBU'L FETH KEYKUBAD BİN FERAMUZ. KELİME-İ TEVHİD, Bİ-SARIKAVAK.