Sahip Atabeyoğulları / Muzaffereddin Devle

SARIKAVAKTY DİRHEM 2,24 gr. 23 mm. SB69
ES SULTAN'ÜL AZAM ALAEDDÜNYA VEDDİN EBU'L FETH KEYKUBAD BİN FERAMUZ. KELİME-İ TEVHİD, Bİ-SARIKAVAK.