Sahip Atabeyoğulları / Muzaffereddin Devle

SARIKAVAK700 H. DİRHEM 2,15 gr. 24 mm. SB68
ES SULTAN'ÜL .... ALAEDDÜNYA VEDDİN EBU'L FETH KEYKUBAD BİN FERAMUZ. KELİME-İ TEVHİD, Bİ-SARIKAVAK SENE SEB'A MİE.