Sahip Atabeyoğulları / Muzaffereddin Devle

SARIKAVAK700 H. DİRHEM 2,29 gr. 26 mm. SB67
ES SULTAN'ÜL AZAM ALAEDDÜNYA VEDDİN EBU'L FETH KEYKUBAD BİN FERAMUZ . KELİME-İ TEVHİD, Bİ-SARIKAVAK SENE SEB'A MİE.