Sahip Atabeyoğulları / Muzaffereddin Devle

?? DİRHEM 1,48 gr. 24 mm. SB457
ES'SULTAN'ÜL AZAM GIYASEDDÜNYA VEDDİN HÜDABENDE MUHAMMED HALLEDALLAHÜ MÜLKEHU, ETRAFINDA ??? KELİME-İ TEVHİD, ALİ VELİYULLAH