Sahip Atabeyoğulları / Muzaffereddin Devle

KARAHİSARTY H. DİRHEM 2,17 gr. 24 mm. SB2429
ES SULTAN'ÜL AZAM ALAEDDÜNYA VEDDİN KEYKUBAD BİN FERAMURZ BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM KELİME-İ TEVHİD (DURİBE) MEDİNE KARAHİSAR