Sahip Atabeyoğulları / Muzaffereddin Devle

SARIKAVAK(694) H. DİRHEM 1,89 gr. 24 mm. SB2227
ES-SULTAN'ÜL AZAM GIYASEDDÜNYA VEDDİN EBU'L FETH MESUD BİN KEYKAVUS KELİME-İ TEVHİD, ETRAFINDA ,DURİBE .... SARIKAVAK (Fİ TARİH ERBA'A TİSİN SİTTE MİE)