Sahip Atabeyoğulları / Muzaffereddin Devle

KARAHİSARTY H. DİRHEM 2,19 gr. 22 mm. SB211
ES SULTAN'ÜL AZAM ...EDDÜNYA VEDDİN KEYKUBAD BİN FERAMURZ BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM KELİME-İ TEVHİD KARAHİSAR?