Sahip Atabeyoğulları / Muzaffereddin Devle

KARAHİSARTY H. DİRHEM 1,97 gr. 24 mm. SB207
ES SULTAN'ÜL AZAM ALAEDDÜNYA VEDDİN EBU'L FETH KEYKUBAD BİN FERAMURZ KELİME-İ TEVHİD DURİBE KARAHİSAR