Sahip Atabeyoğulları / Muzaffereddin Devle

SARIKAVAK700 H. DİRHEM 2,10 gr. 23 mm. SB1827
ES SULTAN'ÜL AZAM ALAEDDÜNYA VEDDİN EBU'L FETH KEYKUBAD BİN FERAMUZ . KELİME-İ TEVHİD, DURİBE Bİ-SARIKAVAK SENE SEB'A MİE.