Mutahharten Beyliği / Mutahharten

ÇEMİŞGEZEKTY H. DİRHEM 1,31 gr. 20 mm. SB1288
SULTAN MAHMUD HANTİMUR GÜRKAN DURİBE ÇEMİŞGEZEK KELİME-İ TEVHİD, ETRAFINDA 4 HALİFE ADI