Germiyanoğulları / II. Yakub Bey

DY810 H. AKÇE 0,63 gr. 16 mm. SB1236
YAKUP BİN SÜLEYMAN HALLEDALLAHÜ MÜLKEHÜ 810 KELİME-İ TEVHİD