Anadolu Devletleri
Ahlatşahlar Anonim
Sökmen el-Kutbi [493-504]
Zahireddin İbrahim [504-520]
Ahmed [520-521]
Nasıreddin Sökmen [521-580]
Seyfettin Begtimur [580-588]
Bedreddin Aksungur [588-594]
Sücaeddin Kutlug [594]
El-melik Muhammed [594-604]
İmam-el-din Ebu Bekir [581-600]
Nizam-el-din İbrahim [600-620]
Ahmed el-Hızır [620-631]
Nur el-din Artuk Şah [631]
Fahreddin Kara Arslan [543-570]
Nureddin Muhammed [570-581]
II. Kutbeddin Sökmen [581-597]
Nasreddin Mahmud [597-619]
Rükneddin Mevdud [619-629]
Artuklu Anonim
Necmeddin İlgazi [502-516]
Hüsameddin Timurtaş [516-547]
Emir Şirbarik [?-566]
Necmeddin Alpi [547-572]
II. Kutbeddin İlgazi [572-580]
Yavlak Arslan [580-597]
Artuk Arslan [597-637]
I. Necmeddin Gazi [637-658]
Kara Arslan [658-691]
Şemseddin Davud [691-693]
II. Necmeddin Gazi [693-712]
İmameddin Ali Alp [712]
Şemseddin Salih [712-765]
El-Melik Ahmed [765-769]
Mahmud el-Salih [769]
El-Muzaffer Davud [769-778]
El-Zahir İsa [778-809]
Salih [809-812]
Zeyneddin Ali [539-563]
Zeyneddin Yusuf [563-586]
Gökböri [563-630 | 586-630]
Danişmend Gazi [464-497]
Emir Gazi [497-529]
Melik Muhammed [529-538]
Melik Zünnun [538-570]
Ayn üd-Devle [538-547]
Zülkarneyn [547-557]
Nasıreddin Muhammed [557-565 | 570-573]
Fahreddin Kasım [565-567]
Efridun [567-570]
Nizameddin Yağıbasan [538-559]
Melik Şems el-din İsmail [559-567]
I. Bohemond [492-494 | 496-497]
Tancred [494-496 | 497-505]
Roger of Salerno [505-512]
II. Bohemond [519-524]
Anonim Dönem [513-534]
Raymond of Poitier [530-543]
III. Bohemond [543-558 | 558-597]
IV. Bohemond [597-612 | 615-630]
Raymond Roupen [612-615]
V. Bohemond [630-649]
Geç Anonim Dönem [647-666]
I. Baldwin [491-493]
II. Baldwin [493-497 | 501-519]
Richard of Salerno [497-501]
I. Joselin [512-525]
II. Joselin [525-538]
Anonim İnal
İnal Bey [490-?]
Emir İbrahim [?-504]
Sa'd el-devle İlaldı [504-537]
Cemaleddin Mahmud [537-579]
Mengücek Gazi [464-513]
Emir İshak Bey [513-537]
Melik Mahmud [537-546]
Melik Alaeddin Davud [546-557]
Fahreddin Behramşah [557-622]
Selçukşah [?]
II. Alaeddin [622-625]
I.Süleyman [537-566]
Seyfeddin Şahinşah [566-591]
İshak [?]
Melik II. Süleymanşah [591-625]
Melik Ahmedşah [625-640]
Turan Melek [640-649]
Melik Müeyyed Salih [649-674]
Muzaffereddin Mehmed [622-625]
Ebu'l Kasım Saltuk [464-496]
Ali Bey [496-517]
Ziyaeddin Gazi [517-526]
II. İzzeddin Saltuk [526-563]
Nasıreddin Muhammed [563-587]
Mama Hatun [587-597]
Alaeddin Melikşah [597-598]
Anonim Zengi
İmadeddin Zengi [521-541]
I. Seyfeddin Gazi [541-544]
Kutbeddin Mevdud [544-565]
II. Seyfeddin Gazi [565-576]
I. İzzeddin Mesud [576-589]
I. Nureddin Arslanşah [589-607]
II. İzzeddin Mesud [607-615]
II. Nureddin Arslanşah [615-616]
Nasıreddin Mahmud [616-631]
Bedreddin Lulu [631-657]
Rukneddin İsmail [657-660]
El-mücahid İshak [659-660]
El-muzaffer Ali [660]
Nureddin Mahmud [541-569]
El-Salih İsmail [569-577]
II. İmadeddin Zengi [566-594]
Kutbeddin Muhammed [594-616]
İmadeddin Şahinşah [616]
Celaleddin Mahmud [616-617]
İzzeddin Ebubekir El-Dubeysi [544-551]
Muizeddin Sencerşah [576-605]
Muizeddin Mahmud [605-624]
Veliahd el-Melik el-Zahir [639]
Hülagu [653-663]
Abaka Han [663-680] 1
Ahmet Teküdar [681-683]
Argun Han [683-690]
Geyhatu [690-694]
Baydu [694]
Gazan Mahmud [694-703] 31
Olcayto Muhammed [703-716] 19
Ebu Said han [716-736] 43
Arpa Han [736]
Musa Han [736-737]
Muhammed Han [736-738] 6
Satı Bek [739-740] 2
Toga Timur [737-754] 2
Cihan Timur [740-741] 1
Süleyman Han [739-746] 9
Anuşirvan [745-757]
II. Gazan Han [757-758]
Anadolu Beylikleri
Anonim Akkoyunlu
Osman Bey [791-839] 1
Ali [839-842]
Cafer bin Yakub [839-840] 1
Hamza [839-848] 4
Mahmud bin Osman [850-854]
Cihangir [848-857]
Uzun Hasan [857-882] 1
Halil [882-883]
Yakup Ebu'l Muzaffer [883-896] 1
Baysungur [896-897]
Rüstem Bey [897-902] 1
Göde Ahmet Bey [902-903]
Kasım Bey [903-908]
Mehmed Mirza [903-905]
Elvend Bey [903-910]
Zeynel Bey [910-914]
Murad [905-914]
Anonim Alaiye 4
Yusuf Bey [692-737] 19
Şemseddin Mahmud [737-752] 1
Alaeddin Bey [752-765] 3
Mahmud Bey [765-?]
Savcı Bey [?-827]
Karaman Bey [827-855] 5
Lütfi Bey [855-857]
Kılıçarslan Bey [857-876]
II. Abdullah Bey [833-863] 1
I. Bedreddin Bey [870-875]
Anonim Dulkadir
Zeyneddin Karaca [737-753]
Halil Bey [753-787]
Sevli Bey [787-800]
Sadaka Bey [800-801]
Mehmed Bey [801-845]
Süleyman Bey [845-858]
Melik Arslan [858-869]
Şah Budak Bey [869-871 | 876-884]
Şehsuvar Bey [871-876]
Bozkurt Bey [884-920]
Ali Bey [920-928]
Yunus Bey [701-714] 10
Mahmud Bey [714-726] 3
Calis Hızır Bey [719-760] 1
Dadı Bey [728-?]
Mehmed Bey [760-779]
Osman Bey [?-826]
Yunus Bey [?-?] 1
Anonim Hamid 4
Feleküddin Dündar [699-726] 20
Mübarizeddin İshak [728-735]
Mehmed Çelebi [728-?]
Mustafa Bey [735-759]
İlyas Bey [759-776] 3
Kemalleddin Hüseyin [776-793]
Anonim İnanç 7
İnanç Bey [732-735]
Murad Arslan Bey [735-?] 9
İshak Bey [?-769]
Bayram Hoca [751-781]
Kara Mehmed [781-790]
Kara Yusuf [790-823]
I. Pir Budak [814-821] 3
Pir Ömer [822-823]
ŞahMehmed [823-827]
İspend [837-844]
İskender Mirza [823-841]
Cihan Şah [841-872]
Hasan Ali [872-873]
II. Pir Budak [866-870]
Yusuf bin Cihan Şah [873-874]
Anonim Karaman 57
Kerimüddin Karaman [645-660]
Şemseddin Mehmed [660-676]
Güneri Bey [676-699] 3
Mahmud Bey [699-711] 3
Musa Bey [711-717 | 753-757]
I. İbrahim Bey [717-731 | 740-744] 6
Şücaeddin Halil [731-740]
Fahreddin Ahmed [744-750]
Şemseddin [750-752]
Seyfeddin Süleyman [757-762] 1
Alaeddin Ali Bey [762-800] 18
Erhan Bey [800-805] 2
II. Mehmed Bey [805-822 | 824-826] 11
Ali Bengi [822-824]
II. İbrahim Bey [824 | 827-868] 18
İshak Bey [868-869] 1
Pir Ahmed [869-871] 7
Anonim Ramazan
Ramazan Bey [753-754]
İbrahim Bey [754-784]
Ahmed Bey [784-818] 1
II. İbrahim Bey [818-?]
Hamza Bey
Mehmed Bey
Eylük Bey
Dündar Bey
Ömer Bey
Halil Bey [889-915]
Mahmud Bey
Kubad Bey
Piri Bey [?-976]
Derviş Bey [?-976]
İbrahim Bey [?-987]
Mehmed Bey
Pir Mansur Bey [1003-1017]
Anonim Sahip Ata
Fahreddin Ali Bey
Tacettin Hüseyin [672-674]
Nusreddin Hasan [672-674]
Şemseddin Mehmet [674-684]
Nusreddin Ahmed [684-742]
Muzaffereddin Devle [684-734] 18
Emir Şemseddin [796-826] 3
II. İbrahim bin Mehmed [865-872]
Şeref bin Mehmed [865-872]
Ak Koyunlu Dönemi [872-900] 1
Şah Mehmed [900-903]
Anonim Osmanlı 40
Osman Gazi [699-726]
Orhan Gazi [726-760] 106
I. Murad [760-792] 28
I. Beyazıd [792-803] 14
Emir Süleyman [805-813] 16
I. Mehmed [805-816 | 816-824] 44
Musa Çelebi [813-816] 4
Mustafa Çelebi [819-825] 1
II. Murad [824-848 | 850-855] 46
II. Mehmed [848-850 | 855-886] 60
Cem Sultan [886]
II. Beyazıd [886-918] 44
I. Selim [918-926] 22
I. Süleyman [926-974] 17
II. Selim [974-982] 7
III. Murad [982-1003] 6
III. Mehmed [1003-1012] 15
I. Ahmed [1012-1026] 7
I. Mustafa [1026-1027 | 1031-1032] 2
II. Osman [1027-1031] 7
IV. Murad [1032-1049] 4
İbrahim [1049-1058] 5
IV. Mehmed [1058-1099] 1
II. Süleyman [1099-1102] 3
II. Ahmet [1102-1106]
II. Mustafa [1106-1115]
III. Ahmet [1115-1143]
I. Mahmud [1143-1168]
III. Osman [1168-1171]
III. Mustafa [1171-1187]
I. Abdülhamit [1187-1203]
III. Selim [1203-1222]
IV. Mustafa [1222]
II. Mahmud [1223-1255]
Abdülmecid [1255-1277]
Abdülaziz [1277-1293]
V. Murad [1293]
II. Abdülhamid [1293-1327]
Sultan Reşat [1327-1336]
Vahdeddin [1336-1341]
Anadolu Dışı Devletler
Timur Han [771-807]
Şah Ruh [807-850] 4
Anonim Dönem Sahteleri
Selçuklu Dönem Sahteleri
Güncellemeler


  Makaleler
  Faydalı Siteler
  Site Kullanım Koşulları